Орест Левицький — обговорення

Врешті пропоную всім, хто цікавиться українською історією, текст дослідження Ореста Левицького з умовною назвою «Сім’я і побут українців у XVI ст.». Що це за текст? — пам’ятаєте, можливо, певний епізод з роману Р.Грейвза «Я, Клавдій»? Як там Клавдій, ще далеко не імператор, а лише калікуватий і хворобливий невдалий потомок знаменитого роду гає час за цілковито безсенсовним заняттям — пише історичні дослідження про карфагенців та етрусків. Принаймні перше з цих досліджень дочекалося читача (одного), близького Клавдієвого приятеля, який відгукнувся так: «Багато м’яса, замало приправ». Себто: багато фактичного матеріалу, надто мало риторичних прикрас. І взагалі читати важко, хоча, коли вже вчитаєш… Отак писали ще і в ХІХ ст., а дехто (скажімо, Антонович або ж Грушевський — іще важче.) Академічний стиль, щоб не сказати «слог»: довгі періоди, величезні абзаци, дуже численні цитати з документів (ну, ці останні якраз не заважають, ця давня книжна мова, як на мене, прекрасна).

Але, хай там як, саме прочитавши цю конкретну статтю я назавжди захопилася XVI століттям (і гаряче опонуватиму всім, хто вважає цей період лише довгим і нудним вступом до властивої історії, себто Козаччини). Правда, прочитавши трохи більше досліджень я вже не так безоглядно довіряю (як не словам, то інтенціям) Ор. Левицькому, зокрема представленню ним українського XVI-го століття як царства коли вже не переможного, то, принаймні, перемагаючого фемінізму. Але я дуже добре розумію його запал. Відкривши — з документів — цей яскравий і дуже незвичайний світ, він не міг протистояти його привабі — і це дуже відчувається. І передається читачеві.

Не буду розповідати змісту дослідження, — це треба прочитати. Або, якщо хочете, must read. Як на мене, то для авторів історичних творів просто скарб. Не потрібно нічого вигадувати. Сідай, читай і переказуй. Як певний Олександр Семашко намагався силоміць видати заміж свою родичку Богдану, але вона таки вийшла, за кого хотіла. Про два скандальні одруження відомого мораліста Василя Загоровського і пізнішу не менш скандальну суперечку обох його дружин. Про циганське кохання. Про волинські пригоди політемігранта. та… все, що захочете.

На прощання попрошу пробачення за дві обставини. У представленому тексті безперечно є помилки розпізнавання. Шрифт поганенький, численні цитати, які комп’ютерним методом не розпізнаєш, — ну й мої погані очі… А друга обставина — наразі немає змоги завантажити текст одним файлом. Буде! але тоді, коли я зможу опрацювати інші приступні мені дослідження та «напівхудожні» твори Ореста Левицького. Ледь не в першу чергу йдеться про «Кримінальні хроніки XVIII ст.» (вони ж «По судах Гетьманщини»). Повірте, вісімнадцяте століття в цьому сенсі зовсім не поступалося шістнадцятому!


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tin_tina: (Default)
tin_tina

September 2017

M T W T F S S
     123
45678 910
111213141516 17
181920 21222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 24/10/2017 05:32 am
Powered by Dreamwidth Studios