Повний текст прошу дивитися тут

Галла Плацидія, готська королева, вічна Августа

Батьки і найближча рідня

Галла Плацидія була дитям одразу двох імператорських династій: Валентиніанів та Феодосіїв. Батько її — не раз уже згадуваний імператор Феодосій Великий, мати звалася Галлою і була донькою Валентиніана І та знаменитої своєю красою й енергією імператриці Юстини.

Саме ця Юстина і влаштувала одруження своєї доньки з володарем Сходу. Не просто так: щоб здобути руку Галли, Феодосій мусив розгромити узурпатора Максимуса і повернути престол Заходу родині Валентиніанів. Видно, врода Галли варта була таких зусиль. Хай там як, Феодосій розгромив узурпатора (цікавого нам тим, що, хоч родовитий римлянин, ніс службу в Британії, привів на континент британські легіони, а пізніше його змагання за багряницю стали однією з основ такої важливої для європейської культури легенди про короля Артура, це, зрештою, далеко не єдиний міфологічний цикл, який формувався саме під кінець античності), імператором Західної частини імперії став молоденький брат Галли, Валентиніан ІІ, а Галла вийшла за Феодосія і невдовзі народила йому донечку, саме нашу Галлу Плацидію. Трапилося це 390-го року, отож Галла Плацидія належала до того ж покоління, що головний герой «Меча Арея», Аттіла (названий у цій книзі князем Богданом) та Аецій — останній римлянин, про якого ще йтиметься. Не виключено, що всі вони були навіть однолітками.

Варто б ще звернути увагу на імена, які дісталися маленькій царівні. Галла, очевидно, на честь матері, натомість Плацидія, ім’я, яким її називали на щодень — схоже, мало бути пам’яткою про першу дружину Феодосія, Флаціллу, на грецький лад Плакіллу чи Плакідію. Знаємо, що була вона дуже шанованою і загально любленою, народила імператорові двох синів, Аркадія та Гонорія, і донечку Пульхерію, яка померла малою дитиною, а відразу ж слідом за дитиною померла і згорьована матір, ще зовсім молода жінка — трохи старша двадцяти років. Попри таке коротке життя, встигла заслужити вдячну пам’ять підданих, а православна церква досі вшановує її як святу.

Всі ці обставини могли б видатися незначущими, але показують роль і місце жінок періоду пізньої імперії, а також специфічне жіноче переємство, приклади якого ще будуть приведені.

Повернувшись до Галли — народження доньки ще зміцнило її позицію та любов до неї Феодосія, гірше, натомість, укладалися стосунки зі старшим пасербом, Аркадієм. Раз, скориставшись із відсутності батька, який переважно перебував поза столицею, в походах, Аркадій навіть вигнав мачуху з палацу. Звісно, просто неба вона не зосталася і, не маючи достатньо відомостей, важко судити, чого трапилася така неприємна подія, все ж безсумнівно, що всередині імператорської родини були свої протистояння.

Та, як виявилося, це ще була найменша з прикростей, яка чекала молоду імператрицю. У травні 392-го року до Константинополя дійшла трагічна звістка про смерть брата Галли, імператора Валентиніана ІІ. Не тільки ця передчасна смерть (Валентиніану не було й 21 року) була страшною, а й супутні обставини: юнака знайшли повішеним в його власному палаці у галлійському місті Вієнн над рікою Родан. Офіційним поясненням було самогубство, але загальна думка винуватила певного Арбогаста, з походження германця, що дослужився до високого становища в імперії та очолював особисту охорону Валентиніана. Цей Арбогаст настільки явно нехтував особою імператора і так його зневажав, тримаючи майже як бранця в імператорському палаці, що доведений до розпачу Валентиніан зрештою наклав на себе руки, або ж, куди ймовірніше, коли суперечки між імператором та його воєначальником загострилися до краю, цей останній розпорядився таємно задушити Валентиніана, а вбивству надати вигляду самогубства.

Ще перед смертю Валентиніан устиг написати листа до всіма шанованого єпископа Амброзія Медіоланського, благаючи його про приїзд і втручання. Єпископ вирушив у дорогу, але не встиг — звістка про смерть імператора зустріла його саме як єпископ переїжджав Альпи. Дійшла до нас промова Амброзія, у якій він оплакував передчасно померлого, відзначаючи всі добрі риси його вдачі, а ще потішав сестер покійного, Юсту і Грату, які гірко оплакували смерть брата — то, здається, була єдина історична згадка про двох жінок імператорського роду. Натомість третя сестра, Галла, так побивалася у Константинополі, що «наповнила своїми риданнями весь палац». Галла не приховувала, кого вважає дійсним винуватцем смерті любого брата, і благала чоловіка знову втрутитися в ситуацію, помстившись за смерть такого близького свояка.

Фактично, Феодосій і не мав іншого виходу, тим паче, що Арбогаст одразу ж висунув свого претендента на вакантний престол, звісно, маріонетку в його руках, — певного Євгенія, керівника імператорського секретаріату.

Але ситуація ще якийсь час протяглася, — і врешті імператор таки прихилився до благань коханої дружини, тим паче, що вона саме мала подарувати йому ще одну дитину. Та ба! — в похід Феодосій вирушав уже як невтішний удівець: така кохана, така прекрасна і молода Галла померла при пологах, а дитинка прийшла на світ неживою. Подібна причина смерті була, мабуть, найпоширенішою серед жінок тогочасного світу, не вистачить пальців на руках і ногах, щоб перелічити навіть імператриць, що саме так зійшли зі світу.

Отак Галла Плацидія втратила матір, а вже через рік помер і батько, Плацидія була тоді п’ятилітньою дівчинкою, значно молодшою від своїх братів по батькові. Помираючи, Феодосій поділив свою імперію між синами, а жодного розпорядження стосовно доньки не зробив. Бо що значила дівчинка, хоч би й імператорського роду? В майбутньому її могли використати, щоб завдяки шлюбу з нею прив’язати до імператорської родини якогось впливового чоловіка, могла вона прожити весь вік цілковито марно і непомітно, як це стало долею її тіток, Юсти і Грати. Але інколи бувало й інакше, особливо ж коли ця жінка могла похвалитися розумом і твердою вдачею. Як пізніше виявилося, доля не обділила маленьку сирітку такими рисами.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tin_tina: (Default)
tin_tina

September 2017

M T W T F S S
     123
45678 910
111213141516 17
181920 21222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 21/10/2017 07:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios