Доки "Аецій..." вилежується, чекаючи перевичитування (але обкладинка вже є!), я потихеньку пишу давно обіцяні (самій собі) пояснення та примітки до гаряче мною любленого роману Ів. Білика "Меч Арея" - і от потроху й викладатиму.
Прецікавий текст, далебі! І з новими мудрими людьми можна познайомитися - маю на увазі перекладача "Старшої Едди".
А ось один з розділів цих приміток

Русана, Крека, Ерка, Херк’я, Хельга, Оспирина

Другого дня після розмови з «Адамісом» посли склали візит ввічливості верховній цариці, дружині Аттіли, званій Крекою. Ось як проходила аудієнція:

«На двірці були многі тереми та кліті. Одні красно зістроєні з гладеньких колод, пов'язаних межи себе як вінки, й здіймаються на добру вись. Тут жила жона Аттіли. Зустрінутий у дверях варварами, я ввійшов до хорому й застав її на м'якому ложу. Підлога була встелена килимами, многі жони стояли окіл цариці. А діви сиділи навпроти неї долі й узорили різноличними нитками корзна, кої вдягають тут зверх одіжі. Вклонившись цариці, я підніс їй дари й вийшов...»

Короткий опис, а все ж знаменний. Можемо ще раз упевнитися в попередньому спостереженні: гунські жінки навіть із найвищих суспільних прошарків (бо зазвичай простолюдинки в цьому сенсі вільніші) ведуть життя доволі відкрите: з’являться на публічних церемоніях, вітають гостей, приймають і вручають подарунки. Загалом, нічого виняткового в цьому факті немає і він не суперечить ні гіпотетичній монголоїдності, ні кочовому способу життя гунів (якщо вони справді були кочовиками і монголоїдами). Навіть далеко пізніші монгольські ханші приймали гостей з Русі та пригощали їх вином. Але й доказом цієї монголоїдності вільний жіночий спосіб життя бути не може.

Реальна, історична дружина Аттіли звалася Крекою чи якось схоже, — можливо, Керкою. А як вона зображена в літературі? Що ж, у романі «Меч Арея» — не надто прихильно. Богданова дружина зветься Русаною, побралися вони без великого почуття і навіть не бачивши одне одного (Богдан усе ще не міг забути свого справжнього найпершого кохання — прекрасної лужичанки Ясновиди). Та й пізніше, хоча мали двох синів, залишалися фактично чужими людьми — і, врешті, роз’їхалися. Нічим особливим Русана не вирізняється, навіть зовнішність її не описана — тільки й того, що «казали гречники, вельми красна лицем».

На щастя, це не єдине літературне зображення першої за часом укладення шлюбу і значенням дружини гунського царя. У таких прикладах героїчного епосу як «Пісня про Нібелунгів», «Поема про Вальтарія міцнорукого» чи у сазі про Тідрека Бернського гунська цариця представлена як шляхетна жона, найдостойніша з достойних, ласкава пані та мудра господиня, порадниця мужа, який дуже її шанує і дуже до неї дослухається, вона ж усіляко схиляє Аттілу до лагідності та поміркованості. Опікується не лише власними дітьми, а й молодшими родичами, численними слугами і не менш численними заручниками — привчає їх до добрих звичаїв, дівчат  учить витонченому рукоділлю (як в описаній Пріском сцені з вишиванням).

Ще цікаво прослідкувати, як змінювалося ім’я Аттілиної дружини. Історично вона Крека (а радше таки Керка), у сазі про Тідрека Бернського — Ерка, у цій формі ще легко пізнати історичну першооснову. Пізніше, у «Старшій Едді» вже зветься  Герк’я (Herkja, там вона не дружина, а служниця чи наложниця Аттіли), в «Пісні про Нібелунгів» та споріднених творах — Герха, Гельха. Це все, очевидно, форми  первісного імені. Дещо остронь цієї групи міститься ім’я Аттілиної дружини з поеми про Вальтарія — Оспирина (Ospirin).    

Сама ж описана Пріском сцена, коли господиня приймає гостей, наглядаючи одночасно за дівчатами-вишивальницями має щось напрочуд зворушливе, патріархальне — чи, правильніше, матріархальне

Гунських дів,

ткаль майстерних,

що золотом шиють,

на розраду тобі;

будеш хазяйкою

всіх скарбів Будлі ,

вбирайся у золото

й вийди за Атлі.”

(з «Другої пісні про Ґудрун» у перекладі Ілька Біленко-Шумахера).

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tin_tina: (Default)
tin_tina

September 2017

M T W T F S S
     123
45678 910
111213141516 17
181920 21222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 21/10/2017 07:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios