Не кожен, хто ходить
по Альта Семіта
семіт,
буває і зовсім
наоборіт!

(пояснення - латинською мовою Semita - дорога, Alta Semita - Верхня дорога, а "иудей с Альта Семита" (російський переклад Аеція) оригінально був "спацеровичем з Альта Семіта", "spacerowicz na Alta Semita"

Хоча, як вже зауважили, спацерович - теж звучить якось підозріло...

Date: 2017-02-27 10:57 am (UTC)
zhiva: (Default)
From: [personal profile] zhiva
Тобто "перехожий на Верхній дорозі"?

Profile

tin_tina: (Default)
tin_tina

May 2017

M T W T F S S
1 2345 67
891011 121314
15 161718 192021
222324 25262728
293031    

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 28/06/2017 01:57 am
Powered by Dreamwidth Studios